“เวียร์-เซฟ” โชว์หวานกลางทุ่ง ฉลองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโคกอีเกิ้ง