สลบเพิ่งฟื้น’โอปอล์’ ป่วยกระทันหัน เฝ้าลูกอยู่ดีดี ไข้สูง!