“ไบร์ท พิชญทัฬห์” ถูกหามส่ง รพ. ด้วยอาการบ้านหมุน

53