ร่วมยินดี “เพชรา เชาวราษฏร์” รับเกียรติยศสูงสุด “ศิลปินแห่งชาติ”