‘โกโก้ อารยะ’ สาวงามจังหวัดนครพนม คว้ามงมิสแกรนด์คนที่ 7 ของไทย