‘โกโก้คือของขวัญของครอบครัว’ ความในใจของ ‘แม่โกโก้’