เปิดประวัติสาวใต้ตาคม ‘พลอย พีรชาดา’ เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์น่าน และรองอันดับ 1 มิสแกรนด์ 2019