“นิ้ง กุลสตรี” ป่วยหาสาเหตุไม่พบ รอปลูกถ่ายสเต็มเซลล์