สปีริตสูง ‘ตี๋ วิวิศน์’ ป่วยไข้เลือดออก แต่ไม่ทิ้งงาน

44