เดือดประหลอดแตก!! “แคว้นมั่ง” อิทธิพลคับเมืองสั่งตาม “กาสะลอง”