แร็ปนุ่ม ๆ ส่งต่อเพลงอกหัก ตั้งแต่ยังไม่ได้รัก จาก ‘ทศกัณฐ์’ ในเพลง ‘อย่างทำดี’