คนแรกของเซาธ์อีสท์เอเชีย! เพียเจต์ ดึง’ศรีริต้า’ ถ่ายแฟชั่นร้อยล้า