‘จันจิ-จันจิรา’ เผย! อาการป่วยคุณพ่อคงที่ ไม่ลงรูปคู่’มาริโอ้’เพราะกลัวไม่ปลอดภัย