ถึงเวลา “นายหมอเจมส์” มุดมุ้ง “แม่ญิงญาญ่า” ซะที!!