‘อุ๋ม’ รับ เลือกบทบาทการแสดง ต้องจรรโลงสังคม ปลื้มกระแสละครดี