‘แต้ว’ ยินดี ‘มิว’ แซงคิวแต่งก่อน ส่วนตัวยังไม่พร้อมแต่ง!