‘เบลล่า’ รำถวายพระพุทธนวมิ่งมงคล 24 ปี หอแก้วมุกดาหาร