“เอส แอนด์ พี” ชวนสุขภาพดีกับกิจกรรม “S&P Great Food Good Health”