“ดิว ภัทรพล” ไม่โทษรายการ ลั่นเจ็บเพราะรั้นเอง

39