พาเที่ยว วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ ก่อน ‘กลิ่นกาสะลอง’ ลาจอ