อยู่ตรงนั้นเธอคิดถึงฉันมากเท่าไหร่ 4 ปีแล้ว คิดถึงเสมอ ‘สิงห์ ประชาธิป