‘เกรท วรินทร’ บอกด้วยความสัตย์จริง ไม่อยากพูดเรื่องอดีต