“แจ๊ส ชวนชื่น” เผยถูกเบี้ยวงาน รับซื้อบ้านหลังใหม่เพราะห่วงสภาพจิตใจของครอบครัว