เช็คอินครั้งที่ร้อย! พากินโจ๊กในตำนาน ‘ร้านเจ๊หงส์’